Danh sách cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

trên địa thị trấn Yên Định

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

1

Nguyễn Thanh Hưng

Chủ tịch UBND – Phụ trách chung

0981651333

2

Mai Thế Bội

Phó Chủ tịch UBND – Phụ trách bộ phận

0917339292

3

Lưu Thị Tâm

Công chức Văn phòng CCHC

0934483223

 

Cơ quan chủ quản: UBND thị trấn Yên Định.
Địa chỉ: TDP số 4, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Điện thoại:    * Email: ttyendinh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Thanh Hưng - Chủ tịch UBND thị trấn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang