Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - để ý Đảng thấu tình, đạt lý, hợp lòng dân (Kỳ III)
Lượt xem: 56

Kỳ III: Giải quyết chế độ, chính sách vị trí, việc làm cho cán bộ, công chức dôi dư

Trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, việc bố trí, sắp xếp cán bộ là khâu khó nhất. Bởi sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ có số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) dôi dư, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Khó nhưng vẫn phải làm và tiến hành một cách thận trọng để đảm bảo thấu tình, đạt lý, an lòng cán bộ.

 

anh tin bai

Cử tri xem danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2024 tại trụ sở thị trấn Yên Định

          Phương án và lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, tổ Chức sau sắp xếp ĐVHC

          Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

Đối với tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy.

Đối với tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sau sắp xếp ĐVHC: Thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Đối với đơn vị sự nghiệp trường học và trạm y tế: Tạm thời giữ nguyên hiện trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất sau sắp xếp ĐVHC để duy trì ổn định hoạt động. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tiến hành thực hiện sau khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Đối với đơn vị xóm, tổ dân phố: Tiếp tục tổ chức hoạt động ổn định, các xóm, tổ dân phố ở các xã, thị trấn trước sắp xếp sẽ trực thuộc ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp.

 Phương án và lộ trình bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp ĐVHC

Việc phân loại, đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị ở ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc ở các lĩnh vực thuộc đơn vị mới. Trong vòng 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC có hiệu lực thi hành, số lượng cán bộ, công chức ở ĐVHC hình thành sau sắp xếp phải đảm bảo đúng theo quy định.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã

Tạm dừng việc bầu mới các chức danh cán bộ; tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của UBND các xã, thị trấn kể từ ngày UBND tỉnh Nam Định trình Chính phủ đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Trong thời gian 05 năm (2024 - 2029), thực hiện bố trí, sắp xếp theo phương án như sau:

- Điều động cán bộ, công chức dôi dư đến công tác tại các ĐVHC cấp xã không thực hiện sáp nhập ĐVHC hiện còn thiếu chức danh (đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn).

- Đối với cán bộ cấp xã dôi dư đủ điều kiện về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, thời gian công tác (đủ 05 năm), phù hợp với vị trí việc làm còn thiếu sẽ ưu tiên tiếp nhận thành công chức cấp xã, cấp huyện.

- Vận động, thuyết phục tham gia chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ (Nếu đủ điều kiện và theo nguyện vọng cá nhân).

- Điều động thay thế số cán bộ, công chức nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ tinh giản, nghỉ trước tuổi do không đủ tuổi tái cử, nghỉ việc trong giai đoạn 2024-2029.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

- Bố trí, sắp xếp theo đúng theo số lượng quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ;

- Điều động đến các đơn vị cấp xã còn thiếu.

- Thực hiện chính sách, chế độ tinh giản biên chế đối với các trường hợp dôi
dư theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ.

Phương án và lộ trình giải quyết chế độ, chính sách sau sắp xếp ĐVHC Chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sắp xếp ĐVHC được thực hiện theo Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương.

Căn cứ Đề án sắp xếp, UBND các xã, thị trấn lập danh sách và dự kiến phương án xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC có hiệu lực thi hành phải hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 6/01 đến hết ngày 13/01/2024, 15 xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp lại đơn vị hành chính để hình thành nên 5 đơn vị hành chính mới sẽ tiến hành lấy Phiếu xin ý kiến đồng thuận của cử tri. Công việc nhiều, thời gian ngắn, yêu cầu cao, do vậy, cần phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, đảng viên, CB, CC, VC vận động nhân dân cùng thực hiện.

Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong giai đoạn 2023-2025, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương. Do vậy, Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện và các xã, thị trấn, đặc biệt là người đứng đầu phải tập trung cao quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Hải Hậu (giai đoạn 2023-2025) đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả cao và thành công hướng tới xây dựng hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ./.

Kim Luyên


image advertisement

image advertisement


image advertisement
image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: UBND thị trấn Yên Định.
Địa chỉ: TDP số 4, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Điện thoại:    * Email: ttyendinh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Thanh Hưng - Chủ tịch UBND thị trấn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang